2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında 5i Dersleri Uzaktan Eğitim Sistemi Üzerinden Verilecektir.

Değerli Öğrenciler,

Üniversitemiz Senatosunun 28.08.2019 tarih ve 20/1 sayılı kararı gereğince Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersleri uzaktan eğitim yoluyla verilecektir.

Haftalık iki saat olan her bir dersin bir saati uzaktan eğitim platformu üzerinden canlı olarak (on-line) yapılacak olup diğer bir saati ise çevrim dışı (off-line) olarak dersin öğretim elemanı tarafından canlı dersten sonra sisteme yüklenen doküman, okuma-araştırma ödevi, e-ders materyali vb. üzerinden sizlerin takibiyle yapılacaktır.    

Uzaktan eğitim platformunun kullanım kılavuzu ve eğitim videosu ile uzaktan eğitim platformuna giriş sayfasına erişim adreslerini sayfamızda bulabilirsiniz.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde bu derslere %70 devam zorunluluğu olduğunu, devam durumunun uzaktan eğitim platformuna yapılan girişlerden tespit edilerek izleneceğini sizlere önemle hatırlatmak isteriz.