Misyon

Internet ve bilgisayar teknolojilerini ve uzaktan eğitim yöntemlerini kullanarak,  hem eğitim hem de bilimsel araştırmalarda zaman ve mekâna bağlı olmaksızın daha fazla insana ulusal ve uluslararası kalite ve standartlarda eğitim sunmaktır.